NASZE SUKCESY


Baza pytań z ostatniej edycji
"Omnibusa Szkolnego"

pytania

pytania z odpowiedziami
 

WIADOMOŚCI OGÓLNE


G I M N A Z J A L N Y   K L U B   E U R O P E J S K I 

"NAJWIĘKSZĄ MĄDROŚCIĄ JEST UMIEĆ JEDNOCZYĆ, A NIE ROZBIJAĆ."
Kardynał Stefan Wyszyński

OPIEKUN KLUBU: MGR ANNA RYŚ - nauczyciel dyplomowany, bibliotekarz.
Ukończone formy dokształcania: kursy
- "Edukacja europejska, a nauczanie"
- "Jak założyć Klub Europejski?"
- "Szkolenie opiekunów szkolnych Klubów Europejskich"

DATA POWSTANIA KLUBU: - 21. 05. 2001r.

NASZE LOGO:

logoue.gif (4704 bytes)

NASZA SIEDZIBA: - BIBLIOTEKA SZKOLNA

STAŁA WSPÓŁPRACA:
- Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie,
- Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,
- Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Wałbrzychu,
- Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej w Świdnicy.

 
Wszelkie uwagi proszę kierować pod adres anusik@o2.pl